About Pink BH

Location: Bosnia-Herzegovina / Entertainment
Phone Number: +387 33 955-500
Address: Trg solidarnosti 10 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Pink BH 4.6/5 - 5 votes


Pink BH online television
Pink BH je privatna komercijalna televizija u Bosni i Hercegovini. Sjedište televizije nalazi se u Sarajevu. Pored centralnog studija u Sarajevu, Pink BH ima urede i studio u Banjaluci. Pink BH je vodeća kompanija televizijskog emitiranja na području BiH koja gledaocima nudi zabavni i informativni program. Osnovana 2003. godine, u uslovima ograničene geografske pokrivenosti, 15.jula 2005. g. Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) dodjelila joj je licencu za emitovanje programa na period od 10 godina. Trenutno, geografska pokrivenost BiH signalom PinkBH televizije je 80%, što se odnosi na 63% ukupne populacije zemlje. PinkBH ima urede i studije u Banjaluci i Sarajevu.Pink BH online

Pink BH Pink BH
Pink BH on Social Networks

Watch Pink BH Live TV from Bosnia-Herzegovina / Entertainment Television.