About Omrop Fryslân

Location: Netherlands / Local
Phone Numbe: +31 58 299 7799
Adress: Zuiderkruisweg 2 Leeuwarden, Friesland 8938AP
Omrop Fryslân 4.6/5 - 5 votes


Omrop Fryslân online television
De regionale stjoerder fan Fryslân, foar it lêste nijs út Fryslân op ynternet, radio en tv. Omrop Fryslân (Fries voor Omroep Friesland) is een Nederlandse regionale omroep. Op Omrop Fryslân wordt voornamelijk Fries gesproken. Ook Nederlands, Stellingwerfs, Stadsfries, Bildts en andere nauw verwante variëteiten zijn regelmatig te horen.Omrop Fryslân online

Omrop Fryslân Omrop Fryslân Omrop Fryslân Omrop Fryslân Omrop Fryslân
Omrop Fryslân on Social Networks

Watch Omrop Fryslân Live TV from Netherlands / Local Television.