아르메니아 텔레비전 채널

  21 TV
  아르메니아 / 음악 TV / 엔터테인먼트 TV
  Դար 21, հայկական երաժշտական-ժամանցային հեռուստաընկերություն, հեռարձակումը սկսվել է 1998 թվականին։ Երկար ժամանակ...
  시청자: 9 783 | 평가: 3.6 에서 5 - 6 투표하다

  A1plus
  아르메니아 / 지역 TV
  Ա 1 պլյուս, հայկական մասնավոր տեղական և միջազգային լրատվական-վերլուծական ուղղվածության հեռուստաընկերություն, հիմնվել է...
  시청자: 6 842 | 평가: 4 에서 5 - 2 투표하다

  ALT TV
  아르메니아 / 지역 TV
  ALT TV - ადგილობრივი ტელევიზია...
  시청자: 6 076 | 평가: 0 에서 5 - 0 투표하다

  Ankyun+3
  아르메니아 / 지역 TV
  Ankyun+3 - ადგილობრივი ტელევიზია...
  시청자: 6 512 | 평가: 5 에서 5 - 1 투표하다

  Armenia 2
  아르메니아 / 공공 TV
  Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք կամ հ2, հայկական հեռուստաընկերություն, հեռարձակումը սկսվել է 1999 թվականին։ 2001 թ....
  시청자: 6 016 | 평가: 3 에서 5 - 2 투표하다

  Armenia TV
  아르메니아 / 공공 TV
  Armenia TV (Արմենիա հեռուստաընկերություն) is an Armenian TV channel that was established shortly after the...
  시청자: 8 862 | 평가: 2.9 에서 5 - 12 투표하다

  Armenian Public TV
  아르메니아 / 공공 TV
  Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն (Առաջին ալիք), հայկական հանրային հեռուստաընկերություն. Հիմնադրվել է 1955...
  시청자: 8 140 | 평가: 5 에서 5 - 2 투표하다

  ArmNews
  아르메니아 / 뉴스 TV
  Արմնյուզը հայկական շուրջօրյա լրատվական հեռուստաընկերություն է։ Հեռարձակումը սկսել է 2001 թ. հոկտեմբերի 31-ին 39...
  시청자: 6 976 | 평가: 0 에서 5 - 0 투표하다

  ARTN
  아르메니아 / 지역 TV
  Armenian Russian Television Network (ARTN hereafter) is the first largest Armenian Television network in the United...
  시청자: 6 563 | 평가: 0 에서 5 - 0 투표하다

  Artsakh Public TV
  아르메니아 / 지역 TV
  Արցախի Հանրային Հեռուստառադիոընկերություն, Արցախի հեռուստաընկերություն։ Եթեր է հեռարձակվում 1988 թվականի հունիսի 1-ին...
  시청자: 7 137 | 평가: 1 에서 5 - 1 투표하다

인기 TV 채널

Facebook