Om EBS 1TV

Plats: Sydkorea / Offentlig TV / Tv för Barn
EBS 1TV 4.6/5 - 5 röster


EBS 1TV online television
EBS 1TV는 대한민국의 공영방송사인 한국교육방송공사에서 운영하는 종합 텔레비전 방송 채널이다. 1981년부터 1990년까지 한국방송공사 산하의 KBS 3TV로서 방송해오던 것이 1990년 교육방송으로 운영주체가 별개로 분리되면서 EBS TV로 채널명이 바뀌게 되었다. 송출은 한국방송공사가 위탁하고 있다.EBS 1TV online

EBS 1TV
EBS 1TV På sociala nätverk

Titta på EBS 1TV Live TV från Sydkorea / Offentlig TV / Tv för Barn Television.