ஆப்கனிஸ்தான் டிவி சேனல்கள்

  1TV تلویزیون یک
  ஆப்கனிஸ்தான் / பொது
  «تلویزیون یک» یک شبکه تلویزیونی در افغانستان است که در فوریه ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد. شبکه متعلق به فهیم هاشمی است. تلویزیون...
  பார்வையாளர்கள்: 6 898 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 4 வாக்குகள்

  Afghanistan National Television
  ஆப்கனிஸ்தான் / பொது
  Afghanistan National Television ( تلویزیون ملی‎ ) is the state-owned television channel in Afghanistan, launched in...
  பார்வையாளர்கள்: 4 940 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ARIA TV تلویزیون آریا
  ஆப்கனிஸ்தான் / பொது
  تلویزیون آریا، شبکه‌ای تلویزیونی در کابل، افغانستان مخصوص برای اطفال و نوجوانان است. این تلویزیون در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۱...
  பார்வையாளர்கள்: 4 908 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  BaanoTV
  ஆப்கனிஸ்தான் / உள்ளூர்
  Baano TV (تلویزیون بانو‎) is a commercial television station operated by Baano Media Group in Afghanistan. Launched in...
  பார்வையாளர்கள்: 4 135 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Eslah TV
  ஆப்கனிஸ்தான் / உள்ளூர்
  Eslah TV a local television station in Herat Province of Afghanistan launched in 2013. It is run by an Afghan...
  பார்வையாளர்கள்: 5 263 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Hewad Television \ هیواد تلویزیون
  ஆப்கனிஸ்தான் / உள்ளூர்
  هېواد ټلوېزيون د کندهار لومړنى خصوصي فعال ټلوېزيون دى، د امتياز څښتن يې د افغانان مدني ټولنه ده. دغه ټلوېزيون په ٢٠۰۶...
  பார்வையாளர்கள்: 4 939 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Lemar TV
  ஆப்கனிஸ்தான் / உள்ளூர்
  Lemar TV is Afghanistan’s most popular Pashto TV channel /لمر په افغانستان کې تر ټولو مشهور ټلویزیوني چینل دی چې په...
  பார்வையாளர்கள்: 5 331 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Noorin TV
  ஆப்கனிஸ்தான் / பொது
  تلویزیون نورین یکی از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی افغانستان است. این شبکه از شهر کابل برنامه‌های خود را به طور ۲۴ ساعته...
  பார்வையாளர்கள்: 5 105 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Pashto TV پښتو تلوېزيون
  ஆப்கனிஸ்தான் / உள்ளூர்
  Pashto TV is a Pashto language family television channel based in Afghanistan and launched in 2010. It is owned by...
  பார்வையாளர்கள்: 4 383 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Sada-E-Afghanistan
  ஆப்கனிஸ்தான் / உள்ளூர்
  Sada-E-Afghanistan is a private television network based in Orange County, California that was launched in December...
  பார்வையாளர்கள்: 4 573 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook