கேப் வெர்டி டிவி சேனல்கள்

  RecordTV
  கேப் வெர்டி / உள்ளூர்
  RecordTV Cabo Verde é um canal da RecordTV em Cabo Verde. Canal generalista com programas de informação,...
  பார்வையாளர்கள்: 4 378 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  RTC
  கேப் வெர்டி / பொது
  The Radiotelevisão Caboverdiana is Cape Verde's first radio and television station broadcasting local programs from...
  பார்வையாளர்கள்: 4 526 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook