சீனா டிவி சேனல்கள்

  CCTV-1
  சீனா / பொது
  中國中央電視台綜合頻道(CCTV-1 綜合)是中國中央電視台擁有的一條以普通話廣播為主的綜合節目頻道,為中國中央電視台發展最早、影響力最大的頻道。...
  பார்வையாளர்கள்: 5 501 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  CCTV-10 科教
  சீனா / குழந்தைகள் டிவி
  中国中央电视台科教频道(CCTV-10 科教),前称中国中央电视台科学·教育频道,于2001年7月9日开播。是因顺应中华人民共和国政府“科教兴国”方略,以提高国民素质为宗旨,以教育、科学、文化为题材内容的专业电视频道。...
  பார்வையாளர்கள்: 3 819 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  CCTV-11 戏曲
  சீனா / பொழுதுபோக்கு
  中国中央电视台戏曲频道( CCTV-11...
  பார்வையாளர்கள்: 3 807 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  CCTV-12社会与法
  சீனா / உள்ளூர்
  中国中央电视台社会与法频道(CCTV-12社会与法)是中国中央电视台拥有的一条以普通话广播为主的社会法治类频道,该频道替代原有的中国中央电视台西部频道。...
  பார்வையாளர்கள்: 3 160 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  CCTV-13 新闻
  சீனா / செய்திகள்
  中国中央电视台新闻频道(CCTV-13 新闻)是中国中央电视台拥有的一条以普通话广播为主的新闻频道,於2003年5月1日开始对外试播,同年7月1日正式开播,是一个全天候专业播送新闻、评论、访谈的电视频道,对于娱乐类新闻一般不予播出。...
  பார்வையாளர்கள்: 4 198 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  CCTV-14 少儿
  சீனா / குழந்தைகள் டிவி
  中国中央电视台少儿频道(CCTV-14 少儿),是中国中央电视台于2003年12月28日正式脱离原CCTV-7而开播的一条以普通话为主要语言的,以少年儿童为对象而开设的电视频道。...
  பார்வையாளர்கள்: 3 251 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  CCTV-15 音乐
  சீனா / இசை
  中国中央电视台音乐频道(CCTV-15 音乐)是中国中央电视台拥有的一个以普通话为主的音乐频道,也是中国大陆第一个以立体声伴音传送的电视频道。...
  பார்வையாளர்கள்: 3 728 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  CCTV-2 财经
  சீனா / வணிக
  中国中央电视台财经频道(CCTV-2 财经)是中国中央电视台拥有的一条以普通话广播为主的频道,也是中国大陆第一个彩色电视频道。该频道以专业财经信息为核心内容,以生活服务和消费时尚为辅助内容。...
  பார்வையாளர்கள்: 3 705 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  CCTV-3 综艺
  சீனா / பொது
  中国中央电视台综艺頻道(CCTV-3 综艺)是中国中央电视台拥有的一条采用普通话广播的,以综艺式文化娱乐类节目为主的专业电视频道。...
  பார்வையாளர்கள்: 3 468 | மதிப்பீடு: 1 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  CCTV-4 中文国际
  சீனா / பொது
  中国中央电视台中文国际频道(CCTV-4...
  பார்வையாளர்கள்: 3 971 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook