டென்மார்க் டிவி சேனல்கள்

  24Nordjyske tv
  டென்மார்க் / செய்திகள்
  NORDJYSKE leverer nyheder, baggrund og information om og til alle nordjyder. 24Nordjyske er en tv-kanal drevet af...
  பார்வையாளர்கள்: 11 796 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Berlingske TV
  டென்மார்க் / செய்திகள்
  Berlingske Tv giver dig de seneste nyheder, alt om business og politik leveret i web-tv format på b.dk. Berlingske...
  பார்வையாளர்கள்: 7 691 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  C More[3
  டென்மார்க் / உள்ளூர்
  C More er et samlende varemærke for en række tv-kanaler og pay-per-view-tjenester, der viser spillefilm, tv-serier og...
  பார்வையாளர்கள்: 11 140 | மதிப்பீடு: 3.3 இலிருந்து 5 - 14 வாக்குகள்

  Dit lokal TV
  டென்மார்க் / உள்ளூர்
  Dit lokal tv dækker store og små begivenheder i lokalområdet, der har almen interesse. Vi sender til alle, der er...
  பார்வையாளர்கள்: 10 421 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  dk4
  டென்மார்க் / பொது
  dk4 er en dansk tv-station, der sender via kabel-tv, satellit– og siden digital TV startede d.1. november 2009 over...
  பார்வையாளர்கள்: 9 521 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  DR K
  டென்மார்க் / பொது
  DR K er en dansk kultur- og historie-kanal og DRs femte licensfinansierede tv-kanal. Kanalen gik i luften den 1....
  பார்வையாளர்கள்: 9 523 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  DR Ramasjang
  டென்மார்க் / பொது / குழந்தைகள் டிவி
  DR Ramasjang - en dansk børnekanal for de 3 til 6-årige. DR Ramasjang er en dansk børnekanal og DRs fjerde...
  பார்வையாளர்கள்: 8 978 | மதிப்பீடு: 4.1 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  DR Ultra
  டென்மார்க் / பொது
  DR Ultra er DR's public service-tilbud til de 7-12-årige. Kanalen startede den 4. marts 2013 med Kirstine Vinderskov...
  பார்வையாளர்கள்: 9 326 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  DR1
  டென்மார்க் / பொது
  DR1 er den første tv-kanal i Danmark. Oprindelig hed kanalen Danmarks Radio eller DR efter mediehuset, der producerede...
  பார்வையாளர்கள்: 11 373 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  DR2
  டென்மார்க் / பொது
  DR2 er DR's anden licensfinansierede tv-kanal og søsterkanal til den bredere og mere folkelige DR1. DR2 er Danmarks...
  பார்வையாளர்கள்: 9 785 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook