எத்தியோப்பியா டிவி சேனல்கள்

  Afrihealth TV
  எத்தியோப்பியா / உள்ளூர்
  Afri Health has a vision to create awareness, transfer knowledge/skill on preventive health and empower the community...
  பார்வையாளர்கள்: 2 727 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ARTS TV
  எத்தியோப்பியா / பொது
  African Renaissance Television Service is an Ethiopian television news channel owned by ARTS Media S.C. Launched in...
  பார்வையாளர்கள்: 2 822 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Dimtsi Weyane
  எத்தியோப்பியா / செய்திகள்
  Dimtsi Weyane (ድምጺ ወያነ) is an Ethiopian television news channel headquartered in Mekelle, Ethiopia. Owned by Dimtsi...
  பார்வையாளர்கள்: 4 125 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  DStv
  எத்தியோப்பியா / பொது
  DStv (Digital Satellite Television) is a Sub-Saharan African direct broadcast satellite service owned by MultiChoice....
  பார்வையாளர்கள்: 2 420 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  EBS TV
  எத்தியோப்பியா / பொது
  Ethiopian Broadcasting Service (abbreviated as EBS TV) is a privately owned satellite TV channel. Launched in 2008, the...
  பார்வையாளர்கள்: 2 882 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ETV Entertainment
  எத்தியோப்பியா / பொழுதுபோக்கு
  ETV Entertainment (ETV መዝናኛ) is a channel which focuses on dramas, as well as lifestyle programming. The channel is...
  பார்வையாளர்கள்: 2 523 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ETV Languages
  எத்தியோப்பியா / பொது
  ETV Languages is a channel which focuses on news in the varies languages of Ethiopia along with 3 international...
  பார்வையாளர்கள்: 2 391 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ETV News
  எத்தியோப்பியா / செய்திகள்
  ETV News (etv ዜና) is the main news channel with 24 hours coverage, with content on culture, politics, documentaries,...
  பார்வையாளர்கள்: 2 486 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Fana TV
  எத்தியோப்பியா / பொது
  Fana TV is an Ethiopian satellite television news channel owned by Fana Broadcasting Corporate. Launched in 2017, the...
  பார்வையாளர்கள்: 3 389 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  JTV
  எத்தியோப்பியா / செய்திகள்
  JTV Ethiopia is a free-to-air satellite television channel operating in Ethiopia. It is based in Phoenix, Arizona, U.S...
  பார்வையாளர்கள்: 2 482 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook