பிஜி டிவி சேனல்கள்

  EMTV
  பிஜி / பொது
  EMTV is a commercial television station in Papua New Guinea. Until the launch of the National Television Service in...
  பார்வையாளர்கள்: 4 968 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  FBC TV
  பிஜி / பொழுதுபோக்கு
  FBC TV is an entertainment and news channel based in Fiji broadcasting in English, Hindi and Fijian. It is the third...
  பார்வையாளர்கள்: 8 170 | மதிப்பீடு: 2.8 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Fiji One
  பிஜி / பொது
  Fiji One is a Free to Air channel run by Fiji Television. It provides coverage throughout Fiji. It is fully funded from...
  பார்வையாளர்கள்: 5 293 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Mai TV
  பிஜி / உள்ளூர்
  Mai TV is a commercial free to air TV network based in the Fiji Islands. The company was founded in 2006 and began...
  பார்வையாளர்கள்: 4 371 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook