கானா டிவி சேனல்கள்

  Adom Tv
  கானா / பொது
  Adom TV on Multi TV is your total Ghanaian channel which promotes culture, tradition, politics, local movies and...
  பார்வையாளர்கள்: 3 177 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Atinka Tv
  கானா / உள்ளூர்
  Atinka Media Village is a subsidiary of the Tobinco Group. It comprises of five (5) distinct brands: Atinka FM (Accra),...
  பார்வையாளர்கள்: 3 797 | மதிப்பீடு: 2 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  ATV
  கானா / உள்ளூர்
  Amansan Television (ATV) is a television station that broadcast 100% Ghanaian content. We currently broadcast in the...
  பார்வையாளர்கள்: 2 563 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  BTA
  கானா / வணிக
  BTA strives to be the premier business television provider in Africa through quality programming, innovation and...
  பார்வையாளர்கள்: 2 956 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  GBC Ghana
  கானா / பொது
  GTV (Ghana Today Television) is the national public broadcaster of Ghana, run by the Ghana Broadcasting Corporation. It...
  பார்வையாளர்கள்: 2 631 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  GHOne TV
  கானா / உள்ளூர்
  Local Television station in Ghana owned by EIB Network....
  பார்வையாளர்கள்: 2 857 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  GTV
  கானா / பொது
  GTV (Ghana Today Television) is the national public broadcaster of Ghana, run by the Ghana Broadcasting Corporation. It...
  பார்வையாளர்கள்: 3 114 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Kantanka TV
  கானா / உள்ளூர்
  Most Watched Television Station In Ghana....
  பார்வையாளர்கள்: 3 045 | மதிப்பீடு: 2 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Light Tv Gh
  கானா / பொது
  Light Tv is a private commercial media located in the Unity House edifice at Dome in Accra near the Achimota Shopping...
  பார்வையாளர்கள்: 2 681 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Metro TV
  கானா / பொழுதுபோக்கு
  Metropolitan Entertainment Television (Metro TV) Limited has since its inception in 1997, successfully established its...
  பார்வையாளர்கள்: 2 542 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook