ஐவரி கோஸ்ட் டிவி சேனல்கள்

  La Première RTI 1
  ஐவரி கோஸ்ட் / பொது
  Radiodiffusion-Télévision ivoirienne (RTI) is the publicly owned radio and television authority of Côte d'Ivoire. It is...
  பார்வையாளர்கள்: 7 232 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  La Première RTI 2
  ஐவரி கோஸ்ட் / இசை
  RTI 2 est une chaîne de télévision généraliste publique ivoirienne. Elle est surtout consacrée à la jeunesse. La...
  பார்வையாளர்கள்: 5 213 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook