மடகாஸ்கர் டிவி சேனல்கள்

  Amitié TV
  மடகாஸ்கர் / Lifestyle
  Amitie TV une télé pas comme les autres! une première à Madagascar, riche en évangélisation, elle peut vous propulser...
  பார்வையாளர்கள்: 6 225 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Dream'in TV
  மடகாஸ்கர் / பொழுதுபோக்கு
  Une chaîne de télévision généraliste Malagasy à vocation musicale et de divertissement sur les Canaux 26 (511.25mhz)et...
  பார்வையாளர்கள்: 4 663 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Kolo TV
  மடகாஸ்கர் / உள்ளூர் / பொழுதுபோக்கு
  Kolo TV/FM est une chaîne de télévision généraliste commerciale privée malgache émettant depuis Antananarivo Madagascar....
  பார்வையாளர்கள்: 4 638 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  MaTV Madagascar
  மடகாஸ்கர் / பொது
  Valeur sûre du paysage audiovisuel malagasy, MaTv propose des programmes politiques, éducatifs, mais aussi de...
  பார்வையாளர்கள்: 5 426 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  RTA
  மடகாஸ்கர் / பொது
  Radio Télévision Analamanga, une des plus anciennes chaines de TV privée Malagasy....
  பார்வையாளர்கள்: 4 767 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  TV Plus Madagascar
  மடகாஸ்கர் / உள்ளூர்
  La Société a été créée au début de l’année 1996. A cette époque, elle a été juste une boîte de production et de montage...
  பார்வையாளர்கள்: 5 711 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  TVM
  மடகாஸ்கர் / உள்ளூர்
  Televiziona Malagasy est une chaine de télévision généraliste...
  பார்வையாளர்கள்: 8 153 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook