மோல்டோவா டிவி சேனல்கள்

  Accent TV
  மோல்டோவா / உள்ளூர்
  Accent TV – телевизионный канал с национальным покрытием вещания, присутствует практически во всех кабельных сетях...
  பார்வையாளர்கள்: 9 784 | மதிப்பீடு: 4.2 இலிருந்து 5 - 7 வாக்குகள்

  Albasat TV
  மோல்டோவா / செய்திகள்
  Albasat TV is a television station in Moldova. Its headquarters are in Nisporeni. It provides news from a number areas...
  பார்வையாளர்கள்: 5 662 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  BTV
  மோல்டோவா / உள்ளூர்
  BTV ( Бельцкое ТелеВидение;) este unicul post local de televiziune din municipiul Bălți. Teleradio Bălți a fost...
  பார்வையாளர்கள்: 6 166 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Canal 2
  மோல்டோவா / பொது
  Canal 2 este un canal de televiziune privat din Republica Moldova, care aparține omului de afaceri Vlad Plahotniuc. A...
  பார்வையாளர்கள்: 6 494 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Canal 3
  மோல்டோவா / பொது
  Последние новости, телепередачи, музыка, фильмы и сериалы в одном лице...
  பார்வையாளர்கள்: 8 636 | மதிப்பீடு: 2.7 இலிருந்து 5 - 8 வாக்குகள்

  Drochia TV
  மோல்டோவா / உள்ளூர்
  Drochia TV (Drochia), retransmits programmes of Jurnal TV....
  பார்வையாளர்கள்: 6 403 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Gagauz Radyo Televizyonu
  மோல்டோவா / பொது
  GRT - Cümnä kompaniyası Gagauziya Radio Televizıonu....
  பார்வையாளர்கள்: 5 356 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Jurnal TV
  மோல்டோவா / பொது
  Jurnal TV reprezintă un post de televiziune generalistă din Republica Moldova, lansat în anul 2009 pe internet și în...
  பார்வையாளர்கள்: 9 571 | மதிப்பீடு: 2.8 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Moldova 1
  மோல்டோவா / பொது
  TV Moldova 1 este canalul public de televiziune din Republica Moldova, difuzat terestru în format analogic și digital....
  பார்வையாளர்கள்: 14 713 | மதிப்பீடு: 3.4 இலிருந்து 5 - 21 வாக்குகள்

  Naţional 4
  மோல்டோவா / பொழுதுபோக்கு
  Postul de televiziune a fost lansat in 2002, însă numele de N4 l-a primit abia în 2008. Din 2008, unul din scopurile...
  பார்வையாளர்கள்: 5 699 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook