பெராகுவே டிவி சேனல்கள்

  Canal 9 Noticias
  பெராகுவே / செய்திகள்
  Canal 9 Noticias o C9N (Paraná TV) es un canal de televisión abierta paraguayo enfocado en programación noticiera....
  பார்வையாளர்கள்: 4 204 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  LaTele
  பெராகுவே / பொது
  La Tele es un canal de televisión abierta paraguayo afiliada a la programación de Telemundo que emite desde Asunción....
  பார்வையாளர்கள்: 4 088 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Paraguay TV
  பெராகுவே / பொது
  Paraguay TV (TV Pública Paraguay) es un canal de televisión abierta paraguayo, fue el primer canal en trasmitir en por...
  பார்வையாளர்கள்: 4 029 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Paravisión Canal 5
  பெராகுவே / உள்ளூர்
  Paravisión es un canal de televisión abierta paraguayo operado por Albavisión. Es propiedad de Grupo SNT y afiliada al...
  பார்வையாளர்கள்: 6 365 | மதிப்பீடு: 3.3 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  Red Guaraní
  பெராகுவே / உள்ளூர்
  Red Guaraní fue un canal de televisión abierta paraguayo propiedad de Grupo Vierci, lanzado al aire el 1 de julio de...
  பார்வையாளர்கள்: 3 966 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  RPC - Canal 13
  பெராகுவே / பொது
  La Red Paraguaya de Comunicación (anteriormente era conocido como Canal 13 o El trece) es un canal de televisión...
  பார்வையாளர்கள்: 4 161 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  SNT
  பெராகுவே / உள்ளூர்
  Sistema Nacional de Televisión sometimes simply known as SNT, is a Paraguayan television network which reaches almost...
  பார்வையாளர்கள்: 4 681 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Telefuturo
  பெராகுவே / உள்ளூர்
  Telefuturo, sometimes known as Canal 4, is a Paraguayan television network. The station operates between 66 and 72 MHz...
  பார்வையாளர்கள்: 5 997 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  TV Sur
  பெராகுவே / உள்ளூர்
  Más que un canal de televisión, somos parte de la vida de nuestras audiencias a través de contenidos que informan,...
  பார்வையாளர்கள்: 4 322 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook