பெரு டிவி சேனல்கள்

  Alacocina TV
  பெரு / Lifestyle
  Somos un canal de Gastronomía y Entretenimiento. Si al acostarte piensas en el desayuno, en el desayuno piensas en el...
  பார்வையாளர்கள்: 7 486 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  América Televisión
  பெரு / பொழுதுபோக்கு
  América Televisión (América TV es un canal de televisión abierta peruano de corte generalista. Fue lanzado en 1958 y es...
  பார்வையாளர்கள்: 7 847 | மதிப்பீடு: 2.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  Anqa TV
  பெரு / உள்ளூர்
  Anqa TV es un nuevo canal de televisión de señal abierta que presta servicios de información, cultura y entretenimiento...
  பார்வையாளர்கள்: 5 306 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ATV Perú
  பெரு / பொது
  ATV (Andina de Televisión) es un canal de televisión abierta peruana que emite desde 1983 y es propiedad de Grupo ATV....
  பார்வையாளர்கள்: 6 617 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ATV+
  பெரு / பொது / செய்திகள்
  ATV+ es un canal de televisión abierta peruano, propiedad de Grupo ATV, el cual emite noticias nacionales e...
  பார்வையாளர்கள்: 6 219 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Bethel Televisión
  பெரு / மதம் டிவி
  Bethel Televisión es un canal de televisión abierta peruano que emite desde el distrito de La Victoria en la frecuencia...
  பார்வையாளர்கள்: 9 548 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Cadena TV
  பெரு / உள்ளூர்
  Medio de Comunicación en la región central del Perú. Señal televisiva de Huancayo para toda la región Junín, el Perú y...
  பார்வையாளர்கள்: 4 746 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 19
  பெரு / மதம் டிவி
  Somos un canal educativo - católico. En la década de los noventa, un grupo de laicos - empresarios quiso hacer uso de...
  பார்வையாளர்கள்: 4 678 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 21
  பெரு / உள்ளூர்
  Perú 21 es un medio de comunicación que informa sobre los acontecimientos políticos, económicos, locales, culturales, y...
  பார்வையாளர்கள்: 5 153 | மதிப்பீடு: 1 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Canal 21 Huancayo
  பெரு / உள்ளூர்
  Canal 21 Huancayo es un medio televisivo que cuenta con una gran gama de programas diversos y para el gusto del público...
  பார்வையாளர்கள்: 5 124 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook