ஸ்பெயின் டிவி சேனல்கள்

  +24 - canal 24h
  ஸ்பெயின் / செய்திகள்
  El Canal 24 Horas, también conocido como 24h, es un canal de televisión abierta español, perteneciente al grupo...
  பார்வையாளர்கள்: 32 115 | மதிப்பீடு: 3.8 இலிருந்து 5 - 27 வாக்குகள்

  13 TV
  ஸ்பெயின் / பொது
  13 TV es una cadena de televisión de TDT en España. La empresa editora afirma que su programación se basa en la...
  பார்வையாளர்கள்: 17 495 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 10 வாக்குகள்

  25 TV
  ஸ்பெயின் / உள்ளூர்
  25tv és una televisió privada que enceta una nova etapa en la que la pluralitat lingüística i la comarcalitat són...
  பார்வையாளர்கள்: 13 177 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  3ABN Latino
  ஸ்பெயின் / மதம் டிவி
  3ABN Latino es una cadena de televisión y radio con servicio las 24 horas. El enfoque de 3ABN es presentar una...
  பார்வையாளர்கள்: 11 822 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  7RM - 7 Región de Murcia
  ஸ்பெயின் / உள்ளூர்
  7 TV Televisión Autonómica. Noticias, deportes, programas, emisión en directo en la web, televisión a la carta y...
  பார்வையாளர்கள்: 12 353 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 7 வாக்குகள்

  8tv
  ஸ்பெயின் / உள்ளூர்
  8tv és la cadena de televisió privada de Catalunya. Emet les 24 hores al dia en obert amb una programació generalista,...
  பார்வையாளர்கள்: 12 066 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  Antena 3
  ஸ்பெயின் / பொது
  Antena 3 es un canal privado de televisión español que emite por TDT y en las plataformas de televisión de pago...
  பார்வையாளர்கள்: 19 344 | மதிப்பீடு: 4.2 இலிருந்து 5 - 11 வாக்குகள்

  Antena 3 Noticias
  ஸ்பெயின் / செய்திகள்
  Antena 3 Noticias es el programa informativo de la cadena de televisión española Antena 3. Noticias, vídeos, blogs,...
  பார்வையாளர்கள்: 10 973 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Antena Neox
  ஸ்பெயின் / பொது
  Neox es un canal de televisión en abierto en español de índole privado, el cual emite a través de la televisión digital...
  பார்வையாளர்கள்: 12 058 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 7 வாக்குகள்

  Aragón Televisión
  ஸ்பெயின் / உள்ளூர்
  Aragón TV es un canal de televisión abierta autonómica español, y el canal principal de la televisión pública...
  பார்வையாளர்கள்: 11 167 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook