தஜிகிஸ்தான் டிவி சேனல்கள்

  Варзиш ТВ
  தஜிகிஸ்தான் / விளையாட்டு
  Варзи́ш ТВ / Varzish TV (Варзиш ТВ) — государственный, общенациональный спортивный телеканал Таджикистана. Вещание...
  பார்வையாளர்கள்: 54 034 | மதிப்பீடு: 4.4 இலிருந்து 5 - 338 வாக்குகள்

  Джахоннамо ТВ
  தஜிகிஸ்தான் / பொது
  Джахоннамо́ / Jahonnamo (Ҷахоннамо) — государственный информационный и общественный телеканал Республики Таджикистан....
  பார்வையாளர்கள்: 8 971 | மதிப்பீடு: 4.2 இலிருந்து 5 - 21 வாக்குகள்

  Синамо ND
  தஜிகிஸ்தான் / பொழுதுபோக்கு
  Синамо / Sinamo ( Синамо) — государственный, общенациональный телеканал Таджикистана. Телеканал полностью посвящен...
  பார்வையாளர்கள்: 7 167 | மதிப்பீடு: 4.1 இலிருந்து 5 - 9 வாக்குகள்

  ТВ Бахористон
  தஜிகிஸ்தான் / பொழுதுபோக்கு / குழந்தைகள் டிவி
  Муассисаи давлатии «Телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон» бо ташаббус ва дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон...
  பார்வையாளர்கள்: 7 781 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 12 வாக்குகள்

  ТВ Сафина
  தஜிகிஸ்தான் / பொது
  ТВ «Сафина́», ҳамчунин шинохта ба ТВСHD (Телевизиони «Сафина») — шабакаи давлатии телевизиони Тоҷикистон. Муассисаи...
  பார்வையாளர்கள்: 10 584 | மதிப்பீடு: 4.1 இலிருந்து 5 - 45 வாக்குகள்

  ТВ Футбол
  தஜிகிஸ்தான் / விளையாட்டு
  «Футбо́л» — шабакаи телевизионии умумимиллии футболи Тоҷикистон. Пахши шабакаи телевизионӣ шабонарӯзӣ аз 21 феврали...
  பார்வையாளர்கள்: 10 043 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 14 வாக்குகள்

  Телевизиони Тоҷикистон
  தஜிகிஸ்தான் / பொது
  ТВ «Тоҷикисто́н», ҳамчунин машҳур ба ТВТ, Шабакаи авва́л, Шабакаи Якӯм, Шабакаи 1 — шабакаи телевизионии давлатӣ ва...
  பார்வையாளர்கள்: 8 391 | மதிப்பீடு: 4.4 இலிருந்து 5 - 23 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook