இலங்கை டிவி சேனல்கள்

  Miras TV
  இலங்கை / உள்ளூர்
  Miras (Inheritance) is one of the seven state-owned television channels of Turkmenistan. Programming on the network is...
  பார்வையாளர்கள்: 5 765 | மதிப்பீடு: 2.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  Türkmen Owazy
  இலங்கை / இசை
  Türkmen Owazy (Turkmen Melody) is a Turkmen music TV channel, broadcasting since 2009 in the Turkmen language. As with...
  பார்வையாளர்கள்: 5 150 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Türkmen Sport
  இலங்கை / விளையாட்டு
  Turkmenistan Sport is a Turkmenian sport TV channel of State Committee of Turkmenistan on TV, Radio and Film. It first...
  பார்வையாளர்கள்: 8 421 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Turkmenistan TV
  இலங்கை / பொது
  Turkmenistan (Turkmen: Türkmenistan) is a state-owned Turkmenian television channel founded in 2004. As with other...
  பார்வையாளர்கள்: 7 118 | மதிப்பீடு: 3.7 இலிருந்து 5 - 9 வாக்குகள்

  Yaslyk
  இலங்கை / பொது / பொழுதுபோக்கு
  Television in Turkmenistan....
  பார்வையாளர்கள்: 5 505 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook