உகாண்டா டிவி சேனல்கள்

  Bukedde TV
  உகாண்டா / உள்ளூர்
  Bukedde TV is a general TV channel that is part of the Vision Group (a multimedia conglomerate in Uganda). The channel...
  பார்வையாளர்கள்: 5 584 | மதிப்பீடு: 3.3 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  Dream TV
  உகாண்டா / உள்ளூர்
  Dream TV is a member of the Impact media Consortium, we strive to empower and inspire for generations....
  பார்வையாளர்கள்: 7 510 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  LTV
  உகாண்டா / மதம் டிவி
  Lighthouse Television Uganda is a family, educational and Christian television station, located in Kampala, the capital...
  பார்வையாளர்கள்: 4 515 | மதிப்பீடு: 2.5 இலிருந்து 5 - 4 வாக்குகள்

  NBS TV
  உகாண்டா / பொது
  NBS TV is a general TV channel based in Kololo. Kampala, Uganda. The channel offers local news, International news,...
  பார்வையாளர்கள்: 5 032 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  NTV
  உகாண்டா / பொது
  NTV Uganda is Uganda's leading TV station, fast and first with the most reliable, objective and comprehensive news,...
  பார்வையாளர்கள்: 4 241 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Pulse Africa Television
  உகாண்டா / உள்ளூர்
  Pulse Live Uganda Is Uganda's New Media Publisher. 24/7 Live News & Videos, Entertainment, Sports, Lifestyle,...
  பார்வையாளர்கள்: 3 644 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Salam TV
  உகாண்டா / உள்ளூர்
  Salam TV is The first and only Islamic TV Channel in Uganda....
  பார்வையாளர்கள்: 5 903 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Salt TV
  உகாண்டா / மதம் டிவி
  salt television is Christian based television station with programming that cuts across to fit all audiences...
  பார்வையாளர்கள்: 7 577 | மதிப்பீடு: 3.1 இலிருந்து 5 - 7 வாக்குகள்

  Spark TV
  உகாண்டா / உள்ளூர்
  Spark TV is a sister station to NTV, broadcasting live in Kampala.For all your Entertainment, News,both local and...
  பார்வையாளர்கள்: 5 262 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  UBC Television
  உகாண்டா / பொது
  Uganda Broadcasting Corporation (UBC) is the public broadcaster network of Uganda. It was founded as a result of the...
  பார்வையாளர்கள்: 4 057 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook