உராகுவே டிவி சேனல்கள்

  1000 X Hora TV
  உராகுவே / விளையாட்டு / Lifestyle
  1000XHora TV, el canal de 1000XHora emitiendo las 24 horas todo lo relacionado al automovilismo. Con producciones...
  பார்வையாளர்கள்: 14 374 | மதிப்பீடு: 3.7 இலிருந்து 5 - 12 வாக்குகள்

  Artigas Televisión
  உராகுவே / உள்ளூர்
  Buen día Uruguay, la fusión perfecta entre diversión y las noticias más relevantes del día....
  பார்வையாளர்கள்: 4 204 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Campus TV
  உராகுவே / உள்ளூர்
  Campus Televisión. Primer Canal Digital en Alta Definición de Honduras. Fundada el 6 de noviembre de 2008, nuestra...
  பார்வையாளர்கள்: 3 687 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 10
  உராகுவே / பொது
  El Canal 10 de Uruguay (SAETA TV Canal 10) es una estación de televisión abierta uruguaya radicada en Montevideo,...
  பார்வையாளர்கள்: 4 137 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 11 Las Piedras
  உராகுவே / உள்ளூர்
  Canal de Las ciudades de La Paz y Las Piedras. Informativos locales diarios, programas culturas, deportivos, de...
  பார்வையாளர்கள்: 4 306 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 11 Treinta y Tres
  உராகுவே / உள்ளூர்
  Canal 11 Treinta y Tres, de interé general (regional), transmite desde Treinta y Tres, Uruguay, comenzó en 2013 y...
  பார்வையாளர்கள்: 4 257 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Canal 12 Melo
  உராகுவே / பொழுதுபோக்கு
  Se pinta al tiempo con largas barbas blancas, de bastón, encorvado, siempre en avance; si yo fuera a pintar el rostro...
  பார்வையாளர்கள்: 3 835 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 2 Lascano
  உராகுவே / உள்ளூர்
  Una recorrida por el país, sus fiestas, lugares, historias y personajes, a través del trabajo de decenas de productoras...
  பார்வையாளர்கள்: 4 243 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 2 San Carlos HD
  உராகுவே / உள்ளூர்
  Señal que emite desde San Carlos, departamento de Maldonado, a traves del CABLE 8 DIGITAL, con producción propia,...
  பார்வையாளர்கள்: 4 187 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 2 Visión Canaria
  உராகுவே / உள்ளூர்
  Canal 2 es el canal local de Visión Canaria, el más moderno sistema de cable digital de la región que cubre la zona de...
  பார்வையாளர்கள்: 3 844 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook