சாம்பியா டிவி சேனல்கள்

  Hope Channel Zambia
  சாம்பியா / மதம் டிவி
  Hope Channel Zambia Operation Guidelines are the foundation for the operation of the station under Voice of Prophecy...
  பார்வையாளர்கள்: 2 085 | மதிப்பீடு: 2 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Kwesé TV
  சாம்பியா / பொழுதுபோக்கு
  Kwesé is a multi-platform entertainment solution with a diverse content portfolio including sports, movies, music,...
  பார்வையாளர்கள்: 2 446 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  MUVI Television
  சாம்பியா / செய்திகள் / பொழுதுபோக்கு
  Muvi TV offers a full program, which consists of information, education, culture and entertainment. Muvi TV informs you...
  பார்வையாளர்கள்: 2 661 | மதிப்பீடு: 1 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Prime Television
  சாம்பியா / உள்ளூர்
  Its Lusaka's freshest television channel with a biase towards indigeneous local content,culture,traditions and tourism...
  பார்வையாளர்கள்: 2 514 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  TBN
  சாம்பியா / மதம் டிவி
  Trinity Broadcasting Network (TBN) Zambia is an affiliate of Trinity Broadcasting Network (TBN) America that is...
  பார்வையாளர்கள்: 2 133 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ZNBC
  சாம்பியா / பொது
  The 'Zambia National Broadcasting Corporation' (ZNBC) is a Zambian television and radio station, formerly state owned,...
  பார்வையாளர்கள்: 6 608 | மதிப்பீடு: 2.7 இலிருந்து 5 - 9 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook