ஜிம்பாப்வே டிவி சேனல்கள்

  Yadah TV
  ஜிம்பாப்வே / உள்ளூர்
  A thousand miles start with one step and so did Prophetic Healing and Deliverance Ministries. PHD Ministries is a Holy...
  பார்வையாளர்கள்: 1 781 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ZBC TV
  ஜிம்பாப்வே / செய்திகள்
  ZBC TV, also known as ZTV is the only free to air Zimbabwean television network. The station broadcasts nationwide. It...
  பார்வையாளர்கள்: 2 199 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ZIM24
  ஜிம்பாப்வே / பொது
  The station broadcasts nationwide. It is owned by the country's public broadcaster, ZBC . 75% of the broadcast content...
  பார்வையாளர்கள்: 1 807 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook