שוויץ ערוצי טלוויזיה

  10vor10
  שוויץ / חדשות
  10vor10 ist eine Informationssendung von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), die seit dem 20. August 1990 abgesehen...
  צופים: 10 062 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 5 קולות

  Canal Alpha
  שוויץ / טלוויזיה מקומית
  Canal Alpha est la télévision régionale de tout l’Arc jurassien ! Créée en 1987, « la télévision qui vous regarde »...
  צופים: 7 318 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 6 קולות

  Canal9
  שוויץ / טלוויזיה מקומית
  Canal 9 / Kanal 9 est une chaîne de télévision suisse régionale basée à Sierre en Valais. Samedi 29 septembre 1984:...
  צופים: 9 134 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 5 קולות

  CHTV
  שוויץ / טלוויזיה ציבורית / בידור
  Seit 2013 sendet CHTV aus Luzern in der ganzen Schweiz. Digital auf allen Kanälen erreichbar bietet unser Sender eine...
  צופים: 9 044 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 5 קולות

  Energy TV
  שוויץ / מוסיקה
  Energy TV, stylisée NRJ TV est une chaîne de télévision musicale suisse en langue allemande. En novembre 2012, il...
  צופים: 9 724 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 5 קולות

  Joiz
  שוויץ / מוסיקה / בידור
  joiz: youth-oriented channel, broadcasting magazines, music videos and live call-in shows, where viewers can...
  צופים: 7 615 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 5 קולות

  La Télé
  שוויץ / טלוויזיה מקומית
  La Télé est une chaîne de télévision suisse romande diffusant de l'actualité ainsi que des magazines généralistes. Son...
  צופים: 9 883 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 5 קולות

  Léman Bleu TV
  שוויץ / טלוויזיה מקומית
  Léman Bleu est une chaîne de télévision suisse, fondée en 1996 et basée à Genève. Elle compte une trentaine de...
  צופים: 7 201 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 5 קולות

  ProSieben
  שוויץ / טלוויזיה ציבורית
  ProSieben Schweiz: Swiss version of ProSieben. It differs from the latter in some local programming and regionalised...
  צופים: 7 289 | דירוג: 4.6 מתוך 5 - 5 קולות

  Rouge TV
  שוויץ / מוסיקה
  Rouge TV est LA chaîne de divertissement en Suisse romande. Disponible sur Cablecom, Swisscom TV, via TNT et en direct...
  צופים: 13 915 | דירוג: 3.7 מתוך 5 - 11 קולות

ערוצי טלוויזיה פופולריים

Facebook