அங்கோலா டிவி சேனல்கள்

  RecordTV África
  அங்கோலா / உள்ளூர்
  RecordTV Angola é uma filial da RecordTV África em Angola, na África. Era líder em audiência em Angola. A Record TV...
  பார்வையாளர்கள்: 4 754 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  TPA 1
  அங்கோலா / பொது
  Televisão Pública de Angola E.P. or TPA is the national broadcaster of the Southern African state of Angola. It also...
  பார்வையாளர்கள்: 5 523 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  TV Zimbo
  அங்கோலா / உள்ளூர்
  A TV Zimbo é a primeira e única estação privada de televisão de Angola. As emissões experimentais tiveram início no dia...
  பார்வையாளர்கள்: 5 837 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  ZAP Novelas
  அங்கோலா / பொழுதுபோக்கு
  A ZAP iniciou a sua actividade no mercado angolano em Abril de 2010 e é actualmente o maior operador de TV por Satélite...
  பார்வையாளர்கள்: 6 741 | மதிப்பீடு: 3.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook