பெல்ஜியம் டிவி சேனல்கள்

  AB3
  பெல்ஜியம் / பொழுதுபோக்கு
  AB3 est une chaîne de télévision généraliste commerciale privée de la Communauté française de Belgique. Véritable...
  பார்வையாளர்கள்: 14 388 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  Antenne Centre
  பெல்ஜியம் / உள்ளூர்
  Antenne Centre Télévision (ACTV) est l'une des douze télévisions locales reconnues en Communauté française. Née à La...
  பார்வையாளர்கள்: 7 157 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  ATV
  பெல்ஜியம் / உள்ளூர்
  De Antwerpse Televisie (ATV) bestaat 20 jaar en is uitgegroeid tot een echt boegbeeld op gebied van regionale televisie...
  பார்வையாளர்கள்: 8 343 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  AVS
  பெல்ஜியம் / செய்திகள்
  Elke dag het laatste regionale nieuws uit alle steden en gemeenten van het Meetjesland, Gent & Kanaalzone, Vlaamse...
  பார்வையாளர்கள்: 8 388 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  BVN
  பெல்ஜியம் / பொது
  BVN is de publieke televisiezender voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland. BVN zendt geen anderstalige...
  பார்வையாளர்கள்: 12 117 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  Canal C
  பெல்ஜியம் / உள்ளூர்
  Votre télévision locale en région Namuroise. Canal C begint in 1979 met uitzenden in de gemeente Namen. In 1982 strekt...
  பார்வையாளர்கள்: 9 201 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Canal Zoom
  பெல்ஜியம் / உள்ளூர்
  La télévision locale de Gembloux, Perwez, Chastre et Walhain. Canal Zoom est une chaîne de télévision locale belge....
  பார்வையாளர்கள்: 7 416 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Canvas
  பெல்ஜியம் / பொது
  Canvas is jouw venster op de wereld, dichtbij én veraf. Hier kan je steeds terecht om te kijken, te lezen, te ontdekken...
  பார்வையாளர்கள்: 8 623 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Eén
  பெல்ஜியம் / பொது
  Eén is a public Dutch-language TV station in Belgium, owned by the VRT, which also owns Ketnet, Canvas and several...
  பார்வையாளர்கள்: 8 816 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Focus en WTV
  பெல்ஜியம் / உள்ளூர்
  De regionale televisiezenders Focus & WTV staan al sinds 1993 tussen de West-Vlamingen en houden de vinger aan de...
  பார்வையாளர்கள்: 7 696 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook