நேரடி தொலைக்காட்சி
ஆன்லைன் தொலைக்காட்சி
 • நேரடி தொலைக்காட்சி>டிவி சேனல்கள்>ஈக்வேடார்
 • ஈக்வேடார்
  Asomavisión
  Asomavisión
  3 இலிருந்து 51 வாக்குகள்
  Brisa Televisión
  Brisa Televisión
  4 இலிருந்து 51 வாக்குகள்
  Canal 1
  Canal 1
  0 இலிருந்து 50 வாக்குகள்
  Canal Uno
  Canal Uno
  3.8 இலிருந்து 513 வாக்குகள்
  Cañar Televisión
  Cañar Televisión
  0 இலிருந்து 50 வாக்குகள்
  Canela TV
  Canela TV
  0 இலிருந்து 50 வாக்குகள்
  Ecotel Televisión
  Ecotel Televisión
  3 இலிருந்து 51 வாக்குகள்
  Ecuador TV
  Ecuador TV
  3 இலிருந்து 52 வாக்குகள்
  Ecuavisa
  Ecuavisa
  4.5 இலிருந்து 52 வாக்குகள்
  Ecuavisa Internacional
  Ecuavisa Internacional
  2.5 இலிருந்து 52 வாக்குகள்
  Enlace Ecuador
  Enlace Ecuador
  3 இலிருந்து 51 வாக்குகள்
  Gamavisión
  Gamavisión
  4.4 இலிருந்து 517 வாக்குகள்