எல் சல்வடார் டிவி சேனல்கள்

  Agape TV - Canal 8
  எல் சல்வடார் / பொது
  Agape TV Canal 8 es un canal de televisión abierta salvadoreño, lanzado el 6 de junio de 2001. Es un canal que aporta...
  பார்வையாளர்கள்: 4 491 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 10 TVES
  எல் சல்வடார் / பொது
  Televisión de El Salvador (TVES) es el servicio de televisión pública de El Salvador. Fue fundada por el Gobierno de El...
  பார்வையாளர்கள்: 3 927 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 12
  எல் சல்வடார் / உள்ளூர்
  Somos un medio de comunicación líder en la televisión Salvadoreña; cuyo fin principal es entretener a las familias a...
  பார்வையாளர்கள்: 4 317 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 19
  எல் சல்வடார் / உள்ளூர்
  Grupo Megavisión es una empresa televisiva de El Salvador que cuenta con 3 canales de televisión (Canal 15, Canal 19 y...
  பார்வையாளர்கள்: 4 478 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 2
  எல் சல்வடார் / பொழுதுபோக்கு
  Canal 2 es un canal de televisión abierta salvadoreño, lanzado el 30 de noviembre de 1965. Es propiedad de...
  பார்வையாளர்கள்: 4 801 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 27 Elim TV
  எல் சல்வடார் / உள்ளூர்
  Centro de San Salvador. En una mañana donde la lluvia puede o no caer, se filman apoyos como parte de la producción del...
  பார்வையாளர்கள்: 4 481 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 33
  எல் சல்வடார் / உள்ளூர்
  Canal 33, es una empresa televisiva de El Salvador creada el 20 de enero de 1995 por la Universidad Tecnológica de El...
  பார்வையாளர்கள்: 3 893 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 4
  எல் சல்வடார் / விளையாட்டு
  Canal 4 es un canal de televisión abierta salvadoreño de programación deportiva y noticiaria lanzado en 1959. Es...
  பார்வையாளர்கள்: 8 825 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Canal 6
  எல் சல்வடார் / உள்ளூர்
  Canal 6 es un canal de televisión abierta salvadoreño de una programación con películas, noticias y telenovelas lanzado...
  பார்வையாளர்கள்: 4 981 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Canal Genteve
  எல் சல்வடார் / மதம் டிவி
  Canal GENTEVÉ es una opción informativa, de opinión, participativa, cultural y de entretenimiento diferente, somos lo...
  பார்வையாளர்கள்: 4 079 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook