பரோயி தீவுகள் டிவி சேனல்கள்

    Kringvarp Føroya
    பரோயி தீவுகள் / பொது
    Kringvarp Føroya er det færøske nationale radio og fjernsyn. Før kaldtes Færøernes radio for Útvarp Føroya og Færøernes...
    பார்வையாளர்கள்: 4 426 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook