ஜெர்மனி டிவி சேனல்கள்

  3+
  ஜெர்மனி / உள்ளூர்
  3+ heisst der im August 2006 gestartete neue Schweizer TV-Privatsender. Das abwechslungsreiche Programm von 3+ bietet...
  பார்வையாளர்கள்: 12 880 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 8 வாக்குகள்

  3sat
  ஜெர்மனி / பொது
  3sat ist ein werbefreies deutschsprachiges öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm. Als Gemeinschaftseinrichtung wird...
  பார்வையாளர்கள்: 11 628 | மதிப்பீடு: 4.2 இலிருந்து 5 - 7 வாக்குகள்

  ALEX Berlin
  ஜெர்மனி / உள்ளூர்
  Alex Offener Kanal Berlin ist ein Radio- und Fernsehsender in Berlin. Er ist aus dem Bürgersender OKB hervorgegangen,...
  பார்வையாளர்கள்: 10 035 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  ARD
  ஜெர்மனி / பொது
  Die ARD ist ein 1950 gegründeter Verbund öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in Deutschland. Derzeit besteht die...
  பார்வையாளர்கள்: 19 156 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 10 வாக்குகள்

  ARD-alpha
  ஜெர்மனி / பொது
  ARD-alpha ist ein deutscher Fernseh-Bildungskanal, der am 7. Januar 1998 unter Federführung des Bayerischen Rundfunks...
  பார்வையாளர்கள்: 11 843 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Arte
  ஜெர்மனி / பொழுதுபோக்கு
  Arte ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkveranstalter mit Sitz im französischen Straßburg. Der Sender ist als...
  பார்வையாளர்கள்: 12 313 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  AstroTV
  ஜெர்மனி / Lifestyle
  AstroTV ist ein Sender, der seinen Zuschauern die Möglichkeit bietet, auf das Wissen und Können der Lebensberater...
  பார்வையாளர்கள்: 9 250 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Baden TV
  ஜெர்மனி / உள்ளூர்
  Die Baden TV GmbH ist ein privater Regionalsender mit Sitz in Karlsruhe. Baden TV ist Ihr Regionalsender für die Kreise...
  பார்வையாளர்கள்: 8 986 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  BR Fernsehen Nord
  ஜெர்மனி / உள்ளூர்
  Das BR Fernsehen (bis 11. April 2016 unter dem Namen Bayerisches Fernsehen) ist das regionale Fernsehprogramm des...
  பார்வையாளர்கள்: 10 544 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  BR Fernsehen Süd
  ஜெர்மனி / உள்ளூர்
  BR Fernsehen Süd (bis 11. April 2016 unter dem Namen Bayerisches Fernsehen) ist das regionale Fernsehprogramm des...
  பார்வையாளர்கள்: 11 937 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook