கிரீன்லாந்து டிவி சேனல்கள்

  KNR TV
  கிரீன்லாந்து / உள்ளூர்
  Kalaallit Nunaata Radioa – eller Greenlandic Broadcasting Corporation – er en selvstyreejet medievirksomhed i Grønland...
  பார்வையாளர்கள்: 8 752 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Nuuk TV
  கிரீன்லாந்து / உள்ளூர்
  Nuuk TV er en tv-station i Godthåb, Grønlands hovedstad. Tv-stationen sender programmer på dansk og grønlandsk under...
  பார்வையாளர்கள்: 8 182 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook