அயர்லாந்து டிவி சேனல்கள்

  Cúla4
  அயர்லாந்து / குழந்தைகள் டிவி
  Cúla 4 is an Irish language programming block and a stand-alone television channel for Irish speaking children in the...
  பார்வையாளர்கள்: 9 078 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Nuacht TG4
  அயர்லாந்து / செய்திகள்
  Nuacht TG4 is a daily half-hour Irish language TV news bulletin produced by RTÉ News and Current Affairs for the Irish...
  பார்வையாளர்கள்: 8 618 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  RTÉ News Now
  அயர்லாந்து / செய்திகள்
  RTÉ News Now is a 24-hour news television network in the Republic of Ireland operated by Irish public service...
  பார்வையாளர்கள்: 9 532 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  RTÉ One
  டிவி சேனல்கள் / அயர்லாந்து
  RTÉ One is the most popular TV channel in Ireland. RTÉ One serves the wider population with high-impact programming,...
  பார்வையாளர்கள்: 13 389 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  RTÉ Two
  அயர்லாந்து / பொழுதுபோக்கு
  RTÉ2 provides distinctive and relevant programming for younger people, Ads 15-34, through factual, entertainment,...
  பார்வையாளர்கள்: 21 078 | மதிப்பீடு: 3.8 இலிருந்து 5 - 12 வாக்குகள்

  RTÉjr
  அயர்லாந்து / குழந்தைகள் டிவி
  RTÉjr is a children's channel operated by Ireland's national broadcaster Raidió Teilifís Éireann, which targets a...
  பார்வையாளர்கள்: 6 945 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  TG4
  அயர்லாந்து / பொது
  TG4 is an Irish public service broadcaster for Irish-language speakers. The channel launched on 31 October 1996. It is...
  பார்வையாளர்கள்: 13 213 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook