கிர்கிஸ்தான் டிவி சேனல்கள்

  Ала-Тоо 24
  கிர்கிஸ்தான் / செய்திகள்
  Первый круглосуточный информационный телеканал в Кыргызстане «Ала-Тоо 24» начал своё вещание 12 сентября 2016 года....
  பார்வையாளர்கள்: 8 293 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 8 வாக்குகள்

  КТРК
  கிர்கிஸ்தான் / பொது
  Корпорациянын тарыхы 1931-жылдан башталат. Кыргыз Радиосунун ачылышы телерадио корпорациясынын алгачкы тарыхы болуп...
  பார்வையாளர்கள்: 11 197 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 16 வாக்குகள்

  КТРК Баластан
  டிவி சேனல்கள் / கிர்கிஸ்தான்
  Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жаңы балдар-билим берүүчү телевизиондук каналынын ачылышы...
  பார்வையாளர்கள்: 11 576 | மதிப்பீடு: 3.6 இலிருந்து 5 - 35 வாக்குகள்

  КТРК Музыка
  கிர்கிஸ்தான் / இசை
  МУЗЫКА — главный музыкальный телеканал в Кыргызстане, который начал свое вещание с 1 октября 2012 года, и в этот период...
  பார்வையாளர்கள்: 5 537 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  КТРК Спорт
  கிர்கிஸ்தான் / விளையாட்டு
  КТРК Спорт / KTRK Sport — общенациональный спортивный телеканал в Кыргызстане, входящий в КТРК — в крупнейшую...
  பார்வையாளர்கள்: 16 374 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 68 வாக்குகள்

  Маданият-Тарых-Тил
  கிர்கிஸ்தான் / உள்ளூர்
  Культура в жизни каждого человека играет особо важную роль. Невозможно представить жизнь без музыки, живописи и тех...
  பார்வையாளர்கள்: 5 237 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  МТРК "ЭлТР"
  கிர்கிஸ்தான் / உள்ளூர்
  В 1967 году на коллегии комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров Кыргызской ССР была основана...
  பார்வையாளர்கள்: 9 280 | மதிப்பீடு: 4.1 இலிருந்து 5 - 31 வாக்குகள்

  ТВ Пирамида
  கிர்கிஸ்தான் / உள்ளூர்
  Телерадиокомпания «Пирамида» - первый коммерческий телеканал в Кыргызстане. Он начал свою работу 5 мая 1991 года. За...
  பார்வையாளர்கள்: 5 201 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook