நேபாளம் டிவி சேனல்கள்

  ABC Television
  நேபாளம் / செய்திகள்
  ABC Television (एबीसी टेलिभिजन), is a Nepali television channel, established in 2008. A news channel, headquartered in...
  பார்வையாளர்கள்: 4 278 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  AP1 Television
  நேபாளம் / உள்ளூர்
  AP1 TV is a television channel based in Kathmandu, Nepal owned by Annapurna Broadcast Media Pvt. Ltd. sister...
  பார்வையாளர்கள்: 5 123 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 4 வாக்குகள்

  Avenues Television
  நேபாளம் / செய்திகள்
  Avenues Television is one of the popular and leading news channels in Nepal. It is a satellite (free to air) channel...
  பார்வையாளர்கள்: 3 666 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Himalaya TV
  நேபாளம் / உள்ளூர்
  Himalaya Television founded in 2010, is a Kathmandu-based private television company of Nepal. Himalaya TV has the...
  பார்வையாளர்கள்: 7 674 | மதிப்பீடு: 3.6 இலிருந்து 5 - 9 வாக்குகள்

  Image Channel
  நேபாளம் / உள்ளூர்
  The Image Channel is a private television channel in Nepal. It is owned by Image Group of Companies, which also run FM...
  பார்வையாளர்கள்: 4 356 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Kantipur Television
  நேபாளம் / பொது
  Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth...
  பார்வையாளர்கள்: 3 846 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Mountain Television
  நேபாளம் / உள்ளூர்
  Mountain Television is the nation’s first popular and leading analytical news channel with bureaus inside and outside...
  பார்வையாளர்கள்: 4 281 | மதிப்பீடு: 2 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Nepal Television
  நேபாளம் / பொது
  Nepal Television (commonly known as NTV) is the oldest and most watched television channel in Nepal. Nepal television...
  பார்வையாளர்கள்: 3 973 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  News 24
  நேபாளம் / செய்திகள்
  News24 Nepal is the premium news channel of Nepal owned by Nepal Broadcasting Channel Pvt.Ltd (NBC). News24 broadcasts...
  பார்வையாளர்கள்: 3 940 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  NTV News
  நேபாளம் / செய்திகள்
  NTV News is a television channel in Nepal, with a focus on news. The station began broadcasting on 18 October 2014 AD...
  பார்வையாளர்கள்: 3 644 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook