இலங்கை டிவி சேனல்கள்

  Ada Derana
  இலங்கை / பொது
  Sri Lanka's Premium Entertainment Channel. TV Derana had introduced Sri Lanka's first 24-hour news channel,"Ada...
  பார்வையாளர்கள்: 4 591 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Channel C
  இலங்கை / இசை / Lifestyle
  "Wide angle is the pioneer of Sri Lankan Music -- Video art and in it is the creative force of channel C. whatever...
  பார்வையாளர்கள்: 3 931 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Channel Eye
  இலங்கை / உள்ளூர்
  Channel Eye is a Sri Lankan youth and sports channel operated by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. The channel...
  பார்வையாளர்கள்: 8 156 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  Colombo TV
  இலங்கை / உள்ளூர்
  උතුම් දේශයක අභිමානය රැගෙන එන ඔබේ පවුලේ නාලිකාව...
  பார்வையாளர்கள்: 3 857 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Hiru TV
  இலங்கை / உள்ளூர்
  Hiru TV (හිරු ටීවී) is a television channel in Sri Lanka, owned by Asia Broadcasting Corporation. Hiru TV is Sri...
  பார்வையாளர்கள்: 4 006 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  IBC Tamil
  இலங்கை / உள்ளூர்
  IBC Tamil offers an excellent line-up of regular and one-off shows. Our music and chat-filled breakfast show gets each...
  பார்வையாளர்கள்: 3 692 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ITN Channel
  இலங்கை / பொது
  The Independent Television Network (ITN) The Pioneer Television Station in Sri Lanka since 1979. With Thirty One years...
  பார்வையாளர்கள்: 4 054 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Nethra TV
  இலங்கை / உள்ளூர்
  Sri Lanka Rupavahini (TV) Corporation (SLRC) is the state owned Television Broadcaster in Sri Lanka. Rupavahini,...
  பார்வையாளர்கள்: 5 272 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  Raw TV
  இலங்கை / செய்திகள்
  RAW TV is a web-based (IPTV) television channel in Sri Lanka, operating from Colombo. It is run by an energetic team of...
  பார்வையாளர்கள்: 3 649 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Shakthi TV
  இலங்கை / பொது / பொழுதுபோக்கு
  Shakthi TV (Tamil:சக்தி ) is the first Tamil television service of Sri Lanka. It is the number one Tamil station in Sri...
  பார்வையாளர்கள்: 6 434 | மதிப்பீடு: 4.4 இலிருந்து 5 - 20 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook