சுரினாம் டிவி சேனல்கள்

  Apintie TV
  சுரினாம் / உள்ளூர்
  Radio Apintie en Apintie Televisie - Nieuws, In de Branding, sport, aktualiteiten en entertainment uit Suriname !...
  பார்வையாளர்கள்: 4 569 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ATV
  சுரினாம் / பொது
  Algemene Televisie Verzorging, al langer dan 25 jaar een begrip in onze samenleving, heeft als missie: Te voorzien in...
  பார்வையாளர்கள்: 4 093 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Garuda TV
  சுரினாம் / உள்ளூர்
  Garuda Radio & TV Suriname, het eerste Javaanse medium na 105 jaar Javaanse Immigratie in Suriname....
  பார்வையாளர்கள்: 5 558 | மதிப்பீடு: 4.2 இலிருந்து 5 - 7 வாக்குகள்

  STVS
  சுரினாம் / உள்ளூர்
  De STVS (Surinaamse Televisie Stichting) is het eerste televisie station in Suriname; opgericht in 1965 door toenmalige...
  பார்வையாளர்கள்: 4 916 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook