துருக்கி டிவி சேனல்கள்

  24 TV kanalı
  துருக்கி / செய்திகள்
  24 TV, Ethem Sancak'nın imtiyaz sahibi olduğu Esmedya bünyesinde bulunan ve 24 Ocak 2007 tarihinde İstanbul merkezli...
  பார்வையாளர்கள்: 10 177 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  24Kitchen Türkiye
  துருக்கி / Lifestyle
  24Kitchen, News Corporation ve Sony Pictures Entertainment tarafından ortak kurulan, 24 saat yayın yapan bir yemek...
  பார்வையாளர்கள்: 13 481 | மதிப்பீடு: 3.1 இலிருந்து 5 - 10 வாக்குகள்

  360 TV kanalı
  துருக்கி / பொது
  360, TürkMedya bünyesinde yayın yapan bir televizyon kanalı.vYayın hayatına Skyturk adında bir haber kanalı olarak...
  பார்வையாளர்கள்: 10 262 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  a Haber
  துருக்கி / செய்திகள்
  a Haber, Turkuvaz Medya Grubu tarafından kurulmuş haber kanalı. Kanalın genel yayın yönetmenliğini Habertürk TV'nin...
  பார்வையாளர்கள்: 8 851 | மதிப்பீடு: 3.2 இலிருந்து 5 - 4 வாக்குகள்

  a Spor
  துருக்கி / விளையாட்டு
  a Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te...
  பார்வையாளர்கள்: 15 562 | மதிப்பீடு: 4.1 இலிருந்து 5 - 7 வாக்குகள்

  A2 TV kanalı
  துருக்கி / உள்ளூர்
  a2, 16 Kasım 2016 tarihinde yayın ilk sinyallerini verip test yayına başlamıştır. Asıl yayınına 28 Kasım 2016 Pazartesi...
  பார்வையாளர்கள்: 6 755 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Akit TV
  துருக்கி / செய்திகள்
  Akit TV, 29 Nisan 2015'te açılmış bir televizyon kanalıdır. Türksat 4A, D-Smart ve Kablo TV platformları üzerinden...
  பார்வையாளர்கள்: 7 880 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Alanya Televizyonu
  துருக்கி / உள்ளூர்
  Alanya Televizyonu ATV Alanya'nın ilk yerel televizyon kanalı!...
  பார்வையாளர்கள்: 7 703 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Altaş TV
  துருக்கி / உள்ளூர்
  Dünya üzerindeki tüm Orduluların kucaklaştığı ekran....
  பார்வையாளர்கள்: 7 086 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Art TV
  துருக்கி / உள்ளூர்
  Art TV, Sırbistan'da yayın yapan özel bir televizyon kanalı. 1991'de kurulan Art TV ilk yayınını 31 Temmuz 1992'de...
  பார்வையாளர்கள்: 7 823 | மதிப்பீடு: 1 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook