مونٹینیگرو ٹی وی چینلز

  Prva Srpska Televizija
  مونٹینیگرو / عوامی ٹی وی
  Прва српска телевизија, скраћено Прва, српска је телевизијска мрежа која је 20. септембра 2010. године наследила Фокс...
  ناظرین: 3 434 | درجہ بندی: 5 سے 5 - 1 ووٹ

  RTV Atlas
  مونٹینیگرو / مقامی ٹی وی
  Radio Televizija A1 (RTV A1) is a national broadcaster from Montenegro. It is based in Podgorica and broadcast in most...
  ناظرین: 2 796 | درجہ بندی: 0 سے 5 - 0 ووٹ

  RTV Nikšić
  مونٹینیگرو / مقامی ٹی وی
  Radio Televizija Nikšić is a local radio-television company based in Nikšić, Montenegro. Its radio and television...
  ناظرین: 2 829 | درجہ بندی: 0 سے 5 - 0 ووٹ

  TV 777
  مونٹینیگرو / مقامی ٹی وی
  Televizija 777 je jedna od najmlađih televizijskih medijskih kuća u Crnoj Gori. Eksperimentalni signal TV 777 prvi put...
  ناظرین: 2 916 | درجہ بندی: 0 سے 5 - 0 ووٹ

  TV BOiN
  مونٹینیگرو / مقامی ٹی وی
  Televizjoni i pare Shqiptar ne Mal te Zi...
  ناظرین: 3 175 | درجہ بندی: 3.5 سے 5 - 2 ووٹ

  TV Budva
  مونٹینیگرو / مقامی ٹی وی
  Radio Televizija Budva - na najbrži način saznajte najnovije vijesti iz Budve i Crne Gore...
  ناظرین: 2 861 | درجہ بندی: 5 سے 5 - 1 ووٹ

  TV Teuta
  مونٹینیگرو / مقامی ٹی وی
  TV Teuta from Montenegro - TV Teuta is the first television station in Montenegro to broadcast 80% in Albanian and 20%...
  ناظرین: 2 806 | درجہ بندی: 5 سے 5 - 1 ووٹ

  TV Vijesti
  مونٹینیگرو / خبریں
  Televizija Vijesti is a national broadcaster in Montenegro. It is based in Podgorica. Televizija Vijesti (TV Vijesti)...
  ناظرین: 3 053 | درجہ بندی: 5 سے 5 - 1 ووٹ

  TVCG 1
  مونٹینیگرو / عوامی ٹی وی
  Радио-телевизија Црне Горе је национална медијска кућа у Црној Гори, која под данашњим именом постоји од 1991. године....
  ناظرین: 2 564 | درجہ بندی: 0 سے 5 - 0 ووٹ

  TVCG 2
  مونٹینیگرو / کھیل / تفریح
  Radio and Television of Montenegro (Montenegrin: Radio i televizija Crne Gore, Радио и телевизија Црне Горе or RTCG,...
  ناظرین: 5 089 | درجہ بندی: 5 سے 5 - 2 ووٹ

مقبول ٹی وی چینلز

Facebook