ஆஸ்திரியா டிவி சேனல்கள்

  3sat
  ஆஸ்திரியா / பொது
  3sat ist ein werbefreies deutschsprachiges öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm. Als Gemeinschaftseinrichtung wird...
  பார்வையாளர்கள்: 11 731 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  ATV
  ஆஸ்திரியா / பொது
  ATV ist der reichweitenstärkste österreichische Privat-TV-Sender. ATV ist ein österreichisches Fernsehprogramm der...
  பார்வையாளர்கள்: 13 940 | மதிப்பீடு: 4.3 இலிருந்து 5 - 19 வாக்குகள்

  ATV2
  ஆஸ்திரியா / பொது
  ATV2 ist ein österreichischer Fernsehsender der ProSiebenSat.1 Media SE. ATV2 ging am 1. Dezember 2011, als zweites...
  பார்வையாளர்கள்: 12 699 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Dorf
  ஆஸ்திரியா / உள்ளூர்
  dorf tv ist ein nichtkommerzieller Fernsehsender in Oberösterreich (Österreich) und neben dem Wiener Community TV Okto...
  பார்வையாளர்கள்: 8 279 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  FS1
  ஆஸ்திரியா / உள்ளூர்
  FS1 ist ein nichtkommerzieller Fernsehsender in Salzburg (Österreich) und neben dem Wiener Community TV Okto und Dorf...
  பார்வையாளர்கள்: 10 536 | மதிப்பீடு: 4.1 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  Geo Television
  ஆஸ்திரியா / பொது
  Geo Television ist ein kostenpflichtiger Fernsehsender der RTL Group. Er ist der TV-Ableger der gleichnamigen...
  பார்வையாளர்கள்: 9 226 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Gotv
  ஆஸ்திரியா / உள்ளூர் / இசை
  gotv ist ein privater österreichischer Fernsehsender mit Sitz in Wien, der hauptsächlich Musikvideos sendet. Zielgruppe...
  பார்வையாளர்கள்: 9 568 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 7 வாக்குகள்

  Kabel eins Austria
  ஆஸ்திரியா / உள்ளூர்
  Kabel eins Austria st die Österreich-Version des deutschen Privatsenders Kabel eins. Der Sender ist empfangbar über...
  பார்வையாளர்கள்: 10 139 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  Kanal Telemedial
  ஆஸ்திரியா / உள்ளூர்
  Die neue Art von interaktiven Fernsehen. Ihr Sender für Ihre innere Heilung....
  பார்வையாளர்கள்: 8 613 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

  Kanal3
  ஆஸ்திரியா / உள்ளூர்
  Kanal3 ist ein steirischer privater Fernsehsender, der im Jahr 1995 unter dem Namen WKK Lokal TV in der Weststeiermark...
  பார்வையாளர்கள்: 9 828 | மதிப்பீடு: 4.6 இலிருந்து 5 - 6 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook