மாசிடோனியா டிவி சேனல்கள்

  1ТВ
  மாசிடோனியா / பொது
  1ТВ - нова медиумска платформа. Информативно-забавна програма, сопствена продукција и маркетинг....
  பார்வையாளர்கள்: 6 338 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Alsat-M
  மாசிடோனியா / பொது
  Alsat-M is a national television station that broadcasts throughout the territory of North Macedonia. Its programming...
  பார்வையாளர்கள்: 5 106 | மதிப்பீடு: 3.6 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  RTV 21 M
  மாசிடோனியா / செய்திகள்
  Founded as Radio 21 by Afërdita Saraçini and her husband, Florin Kelmendi, this transmission was a 30-minute news...
  பார்வையாளர்கள்: 6 228 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  TV Shenja
  மாசிடோனியா / உள்ளூர்
  TV-SHENJA - Lajme informacion Seriale, Emisione, Kuriozitete...
  பார்வையாளர்கள்: 6 027 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Едо Телевизија
  மாசிடோனியா / உள்ளூர்
  Телевизија ЕДО - Скопје село Љубин, општина Сарај, ул. 103 бр.50...
  பார்வையாளர்கள்: 5 569 | மதிப்பீடு: 4.4 இலிருந்து 5 - 17 வாக்குகள்

  Канал 5 Телевизија
  மாசிடோனியா / பொது
  Канал 5 Телевизија е национална телевизија основана во 1998 година и е една од водечките помлади телевизиски куќи во...
  பார்வையாளர்கள்: 4 187 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  МРТ 1
  மாசிடோனியா / பொது
  МРТ 1 е првиот канал на Македонската радиотелевизија. Основана е во 1964 година како прва и единствена програма на...
  பார்வையாளர்கள்: 8 197 | மதிப்பீடு: 3.9 இலிருந்து 5 - 10 வாக்குகள்

  МРТ 2
  மாசிடோனியா / பொது
  МРТ 2 е вториот канал на Македонската радиотелевизија. Основана е на 6 март 1978 година како втора програма на...
  பார்வையாளர்கள்: 4 571 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Наша ТВ
  மாசிடோனியா / உள்ளூர்
  ...
  பார்வையாளர்கள்: 3 785 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Сител 3
  மாசிடோனியா / பொது
  Сител телевизија во јули 2008 година ја пушта на тест период својата сателитска програма Сител +....
  பார்வையாளர்கள்: 4 330 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook