Монгол ТВ ライブストリーム

Монгол ТВ 0/5 - 0 投票

約 Монгол ТВ

ロケーション: モンゴル
カテゴリー: 公共テレビ
Монгол ТВ ソーシャルネットワークについて: Монгол ТВ Монгол ТВ Монгол ТВ Монгол ТВ
2007 оны 2 сарын 28 –ны өдөр Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос Улаанбаатар хотод Телевизийн өргөн нэвтрүүлэгт ашиглаглах радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл, Улаанбаатар хотод телевизийн нэвтрүүлгийг нэвтрүүлэх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дууддлага худалдаанд оролцож 800 сая төгрөгөөр худалдан авснаар Монголын телевизийн салбарын түүхэнд шинэ хуудас нээж 2008 оны 8 сарын 10 өдөр Монголын анхны HD телевиз болон төрсөн түүхтэй.

関連テレビチャンネル

Монгол ТВ
モンゴル / 公共テレビ
2007 оны 2 сарын 28 –ны өдөр Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос Улаанбаатар хотод Телевизийн өргөн нэвтрүүлэгт...

TV8
モンゴル / ローカルテレビ
TV8 Television (ТВ8 телевиз) is a television broadcasting station in Mongolia....

SBN
モンゴル / ローカルテレビ
Supervision Broadcasting Network (SBN Телевиз), or SBN, is a television channel in Mongolia....

NTV
モンゴル / 公共テレビ
New Television (NTV Телевиз), or NTV, is a television broadcaster in Mongolia. It was founded in 2006 and is currently...

Eagle TV
モンゴル / ニュース
Eagle News, formerly known as Eagle TV (Ийгл Телевиз) is a television broadcaster in Mongolia. The station focuses on...